Fasad badhuset
Fasad badhuset
Fasad badhuset

Umeå Badhus

Umeås nya badhus Navet färdigställdes i maj och öppnades för allmänheten den 20 augusti 2016. Bygget av badhuset bedrevs i bolaget Umeå Badhus AB. Efter att byggprojektet nu är klart har verksamheten blivit relativt begränsad och motiverar inte ett eget bolaget. I mars 2017 fusionerades Umeå Badhus AB med INAB - Infrastruktur i Umeå AB.  Läs mer >